Các phần mềm và giải pháp liên tục được cập nhật và phát triển.

Phần mềm quản lý đạo tạo

Phần mềm quản lý đào tạo Unisoft do Công ty Thiên An sản xuất

Chi tiết

Hệ thống văn bản điều hành và tác nghiệp

Hệ thống văn bản điều hành và tác nghiệp

Chi tiết

Thư viện điện tử - Thư viện số

Phần mềm Quản lý Thư viện điện tử - Thư viện số Hilib

Chi tiết

Hệ thống quản lý hồ sơ người có Công Cách mạng

Phần mềm Quản lý hồ sơ người có công được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin cá nhân, chế độ trợ cấp của những người có công, người thân của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Chi tiết

Thiết kế Cổng thông tin điện tử cho các Sở Ban Ngành

Xây dựng Cổng thông tin Tuân thủ các chuẩn thiết kế cổng thông tin điện tử

Chi tiết