Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 156)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8First ォ Back · Next » Last
 
Giáo trình Viola
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiểu phẩm của nhạc sĩ Pháp (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonate no.1 Sonate no.3 (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: G. Bononcini, Martini
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những Etude chọn lọc
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Concerto "Trở về" (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Antonio Vivaldi
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1964
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiểu phẩm của nhạc sĩ Nga
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗГИЗ
Năm xuất bản: 1962
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Concerto (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: I. Kandoskin
Nhà Xuất Bản: МУЗИЧНА УКРАЇНА
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Rhapsodie (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Ludmila Schukailo
Nhà Xuất Bản: МУЗИЧНА УКРАЇНА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonate (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Nikolai Rimsky Korsakov
Nhà Xuất Bản: СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những Sonate của nhạc sĩ Xô Viết (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР
Năm xuất bản: 1974
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Concerto cho Viola và dàn nhạc thính phòng (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Lucasz Zelezny
Nhà Xuất Bản: СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonata (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Jaromir L. Hruska
Nhà Xuất Bản: Statni Hudebni VydavaTelstvi
Năm xuất bản: 1964
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Caprices op.22
Số tập:
Tác giả: B. Campagnoli
Nhà Xuất Bản: Durand
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
24 Etuden Matinees
Số tập:
Tác giả: Pierre Gavinies
Nhà Xuất Bản: Breitkopf & Hartel
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Viola - Konzert (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Fred Malige
Nhà Xuất Bản: Breitkopf & Hartel
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonatine (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Fritz Geissler
Nhà Xuất Bản: Breitkopf & Hartel
Năm xuất bản: 1954
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
DUO op.5
Số tập:
Tác giả: Douglas Townsend
Nhà Xuất Bản: Peters
Năm xuất bản: 1959
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonata - Ballata e Passacaglia (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Jaroslav Saroun
Nhà Xuất Bản: Jaroslav Saroun
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sonate Es-Dur (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Carl Ditters von Dittersdorf
Nhà Xuất Bản: Hofmeister
Năm xuất bản: 1929
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
42 Etuden oder Capricen Heft I
Số tập:
Tác giả: Rudolf Kreutzaer
Nhà Xuất Bản: Hofmeister
Năm xuất bản: 1953
Số phân loại: 787.2
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: