Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 350)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Stucke, suiten, sonatinen
Số tập:
Tác giả: Hans Luck
Nhà Xuất Bản: Hofmeister
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 786.9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Âm nhạc Nga cho cello & piano - Tập 5 (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiểu phẩm biên soạn cho cello & piano (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Mikhail Glinka
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Poem - Monologue, Elegu (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Fikret Amirov
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chương trình giảng dạy cho cello - lớp 1-4
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Aria & Intermezzo (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: A.Zuk
Nhà Xuất Bản: МУЗИЧНА УКРАЇНА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Âm nhạc Nga cho cello & piano - Tập 5 (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiểu phẩm biên soạn cho cello & piano (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Mikhail Glinka
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Poem - Monologue, Elegu (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: Fikret Amirov
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chương trình giảng dạy cho cello - lớp 1-4
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Aria & Intermezzo (PP,TP)
Số tập:
Tác giả: A. Zuk
Nhà Xuất Bản: МУЗИЧНА УКРАЇНА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 787.3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tứ tấu Số 4 và 5
Số tập:
Tác giả: Yuri Alexandrovich Falik
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Fünf Fugen KV405
Số tập:
Tác giả: Wolfgang Amadeus Mozart J.S Bach
Nhà Xuất Bản: Möseler
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quartet no.4, no.5
Số tập:
Tác giả: Yuri Alexandrovich Falik
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quartet
Số tập:
Tác giả: P. Savintsev
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
D.Shostakovich 12 (PP,TP) Concerto no.1 Concerto no.2
Số tập:
Tác giả: Dmitri Shostakovich
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tứ tấu số 2
Số tập:
Tác giả: Boris Tischenko
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hòa tấu của những người đàn violon trẻ tuổi - Tập 5
Số tập:
Tác giả: NTG
Nhà Xuất Bản: СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quartet no.4, no.5
Số tập:
Tác giả: Yuri Alexandrovich Falik
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tứ tấu Số 4 và 5
Số tập:
Tác giả: Yuri Alexandrovich Falik
Nhà Xuất Bản: МУЗЫКА
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: