Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 9
Hôm nay 129
Tổng lượt truy cập 116,087

Quy trình cập nhật thông tin trên website

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

 

 

 

 

QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

 

 

 

 

 

                                                   MÃ SỐ                            : TV.QT07.01

                                                   LẦN BAN HÀNH          : 01

                                                   NGÀY BAN HÀNH       : 04/11/2016

 

 

 

     SOẠN THẢO                         KIỂM TRA                             PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

           Nhân viên Thư viện               Trưởng Thư viện                         Hiệu trưởng

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

04/11/2016

Ban hành lần đầu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

Mã số: TV.QT07.01

Lần ban hành: 01

Ngày BH: 04/11/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

1. Mục đích:

Quy định các bước cập nhật thông tin lên cổng thông tin của Thư viện.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho cán bộ quản lý website Thư viện và các cán bộ có trách nhiệm cập nhật thông tin lên website.

3. Định nghĩa:

- TV: Thư viện

- TT: Thông tin

4. Tài liệu tham khảo:

·      Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của TV Trường.

5. Nội dung:

5.1. Quy trình nghiệp vụ:

 
   

                                                                                                                                                                                         

5.2. Nội dung chi tiết:

 

Các bước

Người thực hiện

Tên công việc

Diễn giải chi tiết nội dung công việc

1

Cán bộ nghiệp vụ/ cán bộ quản lý website

- Nhận file / TT cập nhật

- Cán bộ nghiệp vụ: -> Cán bộ nghiệp vụ giao file/ TT cho bộ phận quản lý website.

- Cán bộ quản lý website: -> Nhận file/ TT cập nhật

+ Xác định loại file.

+ Kiểm tra file

2

Cán bộ quản lý website

- Phân loại file/ TT cập nhật

Tiến hành phân loại file/ TT cập nhật:

+ Tin tức thư viện

+ Bài viết/ chương trình hoạt động

+ Thông tin y tế

+ Thông báo

+ Tài liệu mới

+ Quảng cáo

3

Cán bộ quản lý website

- Chuyển file/ TT lên website

- Xác định vị trí cập nhật file/ TT trên website.

4

Cán bộ quản lý website

- Kiểm tra kết quả cập nhật

- Chính xác => Kết thúc quá trình cập nhật

- Không chính xác => Quay lại bước 3

5

Cán bộ quản lý website

- Kết thúc việc cập nhật thông tin

- Kết thúc quá trình cập nhật thông tin lên websit

 

Quy trình cập nhật thông tin trên website: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top