Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 3
Hôm nay 129
Tổng lượt truy cập 116,078

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

»» Cơ cấu tổ chức

»» Cơ cấu nhân sự

 

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu nhân sự:

STT

MẢNG CÔNG VIỆC

NHÂN SỰ

1

Ban lãnh đạo

- Ths. Nguyễn Thu Tịnh: Trưởng Thư viện

- Ths. Phạm Phương Phi: Phó Trưởng Thư viện

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc: Phó Trưởng Thư viện

2

Công đoàn

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: Tổ trưởng

- Nguyễn Thị Khuyên: Tổ phó

3

Hành chính

- Trần Thị Tuyết Nga

4

Tài liệu điện tử:

- Lê Thanh Tâm: Phụ trách chính

+ Thư viện số:

- Lê Thanh Tâm

+ Tài liệu đa phương tiện:

- Nguyễn Thanh Sang

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc (Phó TV), Ths. Phạm Phương Phi (Phó TV)

+ Quản trị mạng, thiết bị:

- Lê Thanh Tâm

5

Nghiệp vụ:

- Trần Thị Nghĩ Vân: Phụ trách chính

+ Sách:

- Huỳnh Thị Ngọc Hà

- Ths. Phạm Phương Phi (Phó TV)

+ Báo, tạp chí:

- Trần Thị Tuyết Nga

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc (Phó TV)

+ Luận văn – luận án:

- Trần Thị Nghĩ Vân

- Nguyễn Thị Khuyên

- Ths. Nguyễn Thu Tịnh (Trưởng TV)

6

Phục vụ độc giả:

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: Phụ trách chính Quầy lưu hành

- Diệp Thị Diễm Phúc: Phụ trách chính Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

+ Lưu hành:

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: phụ trách chính

- Nhân viên trực Quầy lưu hành theo lịch phân công

+ Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

- Diệp Thị Diễm Phúc: phụ trách chính

- Huỳnh Thị Ngọc Hà

+ Làm thẻ TV

- Nguyễn Thanh Sang

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top