Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 12
Hôm nay 240
Tổng lượt truy cập 104,830

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

»» Cơ cấu tổ chức

»» Cơ cấu nhân sự

 

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu nhân sự:

STT

MẢNG CÔNG VIỆC

NHÂN SỰ

1

Ban lãnh đạo

- Ths. Nguyễn Thu Tịnh: Trưởng Thư viện

- Ths. Phạm Phương Phi: Phó Trưởng Thư viện

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc: Phó Trưởng Thư viện

2

Công đoàn

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: Tổ trưởng

- Nguyễn Thị Khuyên: Tổ phó

3

Hành chính

- Trần Thị Tuyết Nga

4

Tài liệu điện tử:

- Lê Thanh Tâm: Phụ trách chính

+ Thư viện số:

- Lê Thanh Tâm

+ Tài liệu đa phương tiện:

- Nguyễn Thanh Sang

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc (Phó TV), Ths. Phạm Phương Phi (Phó TV)

+ Quản trị mạng, thiết bị:

- Lê Thanh Tâm

5

Nghiệp vụ:

- Trần Thị Nghĩ Vân: Phụ trách chính

+ Sách:

- Huỳnh Thị Ngọc Hà

- Ths. Phạm Phương Phi (Phó TV)

+ Báo, tạp chí:

- Trần Thị Tuyết Nga

- BS.CKI. Hoàng Lê Phúc (Phó TV)

+ Luận văn – luận án:

- Trần Thị Nghĩ Vân

- Nguyễn Thị Khuyên

- Ths. Nguyễn Thu Tịnh (Trưởng TV)

6

Phục vụ độc giả:

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: Phụ trách chính Quầy lưu hành

- Diệp Thị Diễm Phúc: Phụ trách chính Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

+ Lưu hành:

- Nguyễn Thị Ngọc Anh: phụ trách chính

- Nhân viên trực Quầy lưu hành theo lịch phân công

+ Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

- Diệp Thị Diễm Phúc: phụ trách chính

- Huỳnh Thị Ngọc Hà

+ Làm thẻ TV

- Nguyễn Thanh Sang

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top