Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 3
Hôm nay 129
Tổng lượt truy cập 116,037

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU TRUYỀN THỐNG

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

 

 

 

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

 

                                                   MÃ SỐ                            : TV.QT05.01

                                                   LẦN BAN HÀNH          : 01

                                                   NGÀY BAN HÀNH       : 04/11/2016

 

 

 

     SOẠN THẢO                         KIỂM TRA                             PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

           Nhân viên Thư viện               Trưởng Thư viện                         Hiệu trưởng

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

04/11/2016

Ban hành lần đầu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU TRUYỀN THỐNG

Mã số: TV.QT02.01

Lần ban hành: 01

Ngày BH: 04/11/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

1. Mục đích:

Quy định các bước xử lý kỹ thuật tài liệu giấy, tài liệu đa phương tiện.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho cán bộ thư viện phụ trách công tác xử lý kỹ thuật tài liệu.

3. Định nghĩa:

- TL: Tài liệu

- ĐKCB: Đăng ký cá biệt

- TM: Thư mục

- DL: Dữ liệu

4. Tài liệu tham khảo:

·      Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của TV Trường.

·      Các tài liệu về nghiệp vụ TV.

5. Nội dung:

5.1. Quy trình nghiệp vụ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.2. Mô tả nội dung:

Các bước

Người thực hiện

Tên công việc

Diễn giải chi tiết nội dung công việc

1

Chuyên viên thư viện

- Nhận TL

- Nhận TL từ bộ phận bổ sung

- Kiểm tra, đối chiếu với danh sách TL

2

Chuyên viên thư viện

- Phân loại TL theo loại hình, ngôn ngữ

- Trước khi bắt đầu xử lý phải phân loại TL theo loại hình và ngôn ngữ TL.

3

Chuyên viên thư viện

- Đóng dấu, đóng số ĐKCB

- Đóng dấu, đóng số ĐKCB lên trang nhan đề và trang 17 của từng cuốn.

4

Chuyên viên thư viện

- Tra trùng biểu ghi trong CSDL

- Kiểm tra tài liệu đã có biểu ghi trong cơ sở dữ liệu OPAC của thư viện chưa. + Nếu có: -> Tiến hành bổ sung ĐKCB

+ Nếu chưa: -> Thực hiện các bước tiếp theo

5

Chuyên viên thư viện

- Tìm biểu ghi TM trên các nguồn khác

Tra tìm biểu ghi TM trên các nguồn khác nhau. Có 2 trường hợp xảy ra:

- Có biểu ghi TM: -> Copy DL

- Không có biểu ghi TM: -> Tạo biểu ghi mới.

6

Chuyên viên thư viện

- Xử lý sâu hình thức và nội dung TL

- Sau khi copy DL, phải chỉnh sửa biểu ghi cho phù hợp thực tế TV.

- Trường hợp không có biểu ghi sẵn, thì sau khi tạo biểu ghi mới, tiến hành nhập DL biên mục:

+ Phân loại: Sử dụng khung NLM, DDC, LC (nếu cần thiết)

+ Định đề mục – chủ đề: Sử dụng bộ MESH, LCSH

+ Làm tóm tắt, chú giải cho TL (khi cần thiết)

+ Biên mục: Nhập đầy đủ toàn bộ thông tin TM của TL (tên TL, tác giả, nhà xuất bản….) theo chuẩn MARC21 và AACR2.

* Lưu ý: Trong lúc nhập DL, phải phân kho và loại hình TL cho từng TL, đảm bảo thuận tiện trong lưu thông.

7

Chuyên viên thư viện

- Kiểm tra biểu ghi

- Kiểm tra toàn bộ DL vừa nhập, nếu thiếu hoặc chưa chính xác thì quay lại chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.

8

Chuyên viên thư viện

- Hoàn tất xử lý kỹ thuật

- Lập thông báo sách mới

- Dán mã barcode, nhãn TL theo đúng tiêu chuẩn:

+ Dán mã barcode: dán ở phần bìa trước cuốn TL, cách bìa 2 cm và đầu dưới cuốn TL 2 cm. Nếu 2 nhãn cùng dán trên bìa thì dán cách nhau 0.5 cm

 

 

 

 

+ Dán nhãn TL: dán ở phần gáy cách đầu dưới TL 2 cm. Nếu cuốn TL mỏng thì dán ở bìa trước cuốn TL, cách gáy 1 cm và cách đầu dưới 2 cm.

- In danh mục thông báo sách mới theo định kỳ hàng năm.

9

Chuyên viên thư viện

- Giao kho

- Giao bộ phận phục vụ, bộ phận công nghệ thông tin

- Giao TL cho bộ phận quản lý kho để tổ chức sắp xếp TL.

- Tiến hành mở khóa và kiểm nhận đối với tất cả TL => sẵn sàng phục vụ

- Chuyển thông báo sách mới cho bộ phận phục vụ để đặt tại Quầy lưu hành; và chuyển cho bộ phận công nghệ thông tin để cập nhật lên cổng thông tin thư viện.

 

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu truyền thống: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top