Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 5
Hôm nay 129
Tổng lượt truy cập 116,060

Giới thiệu chung

 
► Giới thiệu:
 
Hệ thống thư viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 5 thư viện. Trong đó, Thư viện Đại học Y Dược là thư viện trung tâm, các thư viện còn lại là các thư viện trực thuộc các khoa Dược, Y Tế Công Cộng, Y Học Cổ Truyền, Điều Dưỡng – Kỹ Thuật Y Học. Từ khi thành lập đến nữa đầu năm 2016, giữa các thư viện trong hệ thống thư viện Đại học Y Dược hầu như không có mối liên kết nào. Từ giữa năm 2016, được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu, Thư viện Đại học Y Dược bước đầu triển khai kế hoạch liên kết các thư viện lại với nhau nhằm phối hợp cung cấp các nguồn tài nguyên và các dịch vụ thông tin chung cho tất cả các bạn đọc là sinh viên, giảng viên, cán bộ viên chức của Đại học Y Dược TP.HCM.
 
► Sứ mạng:
 
Phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống thư viện thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe trong cả nước.
 
► Tầm nhìn:
 
Phát triển thành thư viện hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm với các thư viện trong khu vực về khoa học sức khỏe.
 
► Cơ chế vận hành:
 
 Tổ chức và quản lý: Hệ thống thư viện ĐHYD-TPHCM được vận hành theo cơ chế trong đó Thư viện ĐHYD là Thư viện Trung tâm còn các thư viện còn lại là đơn vị vệ tinh. Mỗi thư viện có cơ chế quản lý riêng rẽ, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển riêng. Các thư viện thành viên có trách nhiệm báo cáo hoạt động chuyên môn cho Thư viện Trung tâm, còn về mặt cơ cấu tổ chức, hành chính, nhân sự mỗi thư viện vẫn chịu trách nhiệm báo cáo với đơn vị trực thuộc.
 
 Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: Các thư viện thành viên áp dụng thống nhất và đồng bộ chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và các quy trình hoạt động thông tin – thư viện. Thư viện Trung tâm đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng dùng chung nhằm đảm bảo sự liên thông, đồng bộ và chuẩn hóa nghiệp vụ.
 
 Nguồn lực dùng chung: Các nguồn tài nguyên thông tin, các loại hình dịch vụ - phục vụ, cơ sở vật chất của các thư viện thành viên trong hệ thống được dùng để phục vụ chung cho mọi đối tượng bạn đọc thuộc ĐHYD-TPHCM. Bạn đọc có thể sử dụng trực tiếp hoặc từ xa các nguồn lực của các thư viện thành viên.
 
 Nguồn nhân lực: Mỗi thư viện thành viên có cơ cấu nhân lực riêng. Thư viện Trung tâm chịu trách nhiệm hỗ trợ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thư viện tại các thư viện thành viên.
 
 Nguồn lực tài chính: Mỗi thư viện thành viên hoạt động nhờ vào nguồn kinh phí từ đơn vị mà thư viện đó trực thuộc, hoặc từ nguồn kinh phí của Nhà trường. ĐHYD-TPHCM ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án phát triển hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, lưu thông, nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.
 
► Nguồn tài nguyên thông tin của hệ thống:
 
Tài liệu truyền thống (bản giấy): Toàn hệ thống có khoảng 59.000 bản sách, hơn 1.000 nhan đề tạp chí, khoàng 13.000 luận văn – luận án.
Tài liệu điện tử: Hiện hệ thống thư viện ĐHYD-TPHCM đang tích cực xây dựng các
CSDL điện tử: CSDL môn học (206 nhan đề), CSDL sách điện tử (4.572 nhan đề), CSDL tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp quyền truy cập cho bạn đọc đến CSDL điện tử HINARI cho những bạn đọc có nhu cầu.
 
► Công nghệ ứng dụng trong hệ thống:
 
Cổng thông tin: Hệ thống thư viện ĐHYD-TPHCM sử dụng chung một cổng thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thể truy cập thông tin của tất cả cac thư viện thành viên.
Phần mềm quản lý thư viện: Hệ thống triển khai sử dụng chung phần mềm quản lý thư viện Libol 6.0 do công ty Tinh Vân phát triển nhằm đồng bộ hóa nguồn tài nguyên thông tin, nâng cao khả năng chia sẻ, làm giàu nguồn tài nguyên thông tin cho các thư viện thành viên; mở rộng quyền truy cập nguồn lực thông tin cho mọi đối tượng bạn đọc.
 
 
HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
 
 
 

Giới thiệu chung: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top