Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 9
Hôm nay 186
Tổng lượt truy cập 124,669

Thông báo về việc truy cập toàn văn luận văn, luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện

       Nhằm thực hiện công bố công khai toàn văn luận văn, luận án theo yêu cầu của Bộ Giáo tục và Đào tạo và quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 8 của Quy định về việc nộp lưu chiểu luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp đại học, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và một số loại tài liệu khác được Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp.HCM ký ban hành ngày 30/03/2018 kèm theo Quyết định số 849/QĐ-ĐHYD, Thư viện Trung tâm xin thông báo đến Phòng Sau Đại học, các Học viên Sau Đại học và Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc tra cứu và truy cập toàn văn các đề tài luận văn, luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện Trung tâm.

Link thông báo truy cập toàn văn đề tài

Thông báo: Thư viện Trung tâm

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top