Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Một đời nghĩa nặng tình sâu: Tự truyện
Số tập:
Tác giả: Lê Quang Thành
Nhà Xuất Bản: Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: V24
Mô Tả Vật Lý: 489  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những mẩu chuyện đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tiền Giang trong nhà tù, trại giam của địch (1930-1975)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: V14
Mô Tả Vật Lý: 499  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Sinh học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 463  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Vật lí
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 549  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Hóa học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 594  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Tiếng Anh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 544  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Địa lí
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 418  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Lịch sử
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 317  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Ngữ văn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 328  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Toán
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 429  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30/4 lần XXIV 2018 môn Toán
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 429  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cây chuối non đi giày xanh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: V24
Mô Tả Vật Lý: 302  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Romeo and Juliet
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Bantam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 289  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Robinson crusoe
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sterling
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The wind in the willows
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sterling
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gulliver's travels
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sunrise
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The adventures of robin hood
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sunrise
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Little stories : to push you forward
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Little stories: to help you relax
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Peter Pan
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Puffin Chalk
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 206  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: