Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần
Số tập:
Tác giả: Quốc Chấn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 112  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đồng bằng khu trung Nam bộ chống Mỹ cứu nước (1954-1964)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 234  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 171  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 90  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 62 giai thoại thời Lê sơ
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 139  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 71 giai thoại thoại Trần
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 115  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 40 giai thoại từ thời Hùng Vương đến hết thế kỉ X
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 136  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 51 giai thoại thời Lý
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 89  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kể chuyện danh nhân Thế giới
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Chung Tú
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 82  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kể chuyện danh nhân Thế giới
Số tập:
Tác giả: Trần Phương Hạnh
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 105  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kể chuyện danh nhân Thế giới
Số tập:
Tác giả: Cao Thụy
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 86  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh
Số tập: Hai Bà Trưng
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 96  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phạm Thế Hiển: con người và sự nghiệp 1803 - 1861
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 77  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đặc khu Rừng Sác
Số tập:
Tác giả: Hồ Sĩ Thành
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 145  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những anh hùng tuổi trẻ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 149  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Miền Nam nhớ mãi ơn Người
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Cà Mau
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Duẩn - Trường Chinh: Hai nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Trần Nhâm
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Stephen Hawking
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 102  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kể chuyện danh nhân Thế giới
Số tập:
Tác giả: Cao Thụy
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 82  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: