Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 3K5H
Mô Tả Vật Lý: 77  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mãi mãi tuổi hai mươi
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thạc
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: V24
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Danh nhân Khoa học Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 001(092)
Mô Tả Vật Lý: 129  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Danh nhân khoa học Việt Nam
 
Danh nhân Sư phạm Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 371(092)
Mô Tả Vật Lý: 134  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phạm Thế Hiển: con người và sự nghiệp 1803 - 1861
Số tập:
Tác giả: Phạm Thế Hiển
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 76  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Lịch sử
 
Phạm Thế Hiển: con người và sự nghiệp 1803 - 1861
Số tập:
Tác giả: Phạm Thế Hiển
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 76  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Lịch sử
 
Ảnh nghệ thuật Tiền Giang 20 năm (1986-2006)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hội Văn học nghệ thuật
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 77(V)
Mô Tả Vật Lý: 129  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mỹ thuật Tiền Giang 30 năm (1976-2006)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hội Văn học Nghệ thuật
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 75(V)
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lần giở thêm trong trang sử Việt
Số tập:
Tác giả: Võ Xuân Đàn
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 912  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khám Chí Hòa : tiểu thuyết
Số tập:
Tác giả: Lương Hiệu Vui
Nhà Xuất Bản: Văn nghệ
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện ngắn Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Văn Nghệ
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 400  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện ngắn Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Văn nghệ
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 4000  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 801.5
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập truyện ngắn trẻ Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hội Văn học NGhệ Thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần
Số tập:
Tác giả: Quốc Chấn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 112  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đồng bằng khu trung Nam bộ chống Mỹ cứu nước (1954-1964)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 234  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 171  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 90  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 62 giai thoại thời Lê sơ
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 139  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 71 giai thoại thoại Trần
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 115  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: