Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn thực hiện chương trình…Ngữ văn 12: Tài liệu bồi dưỡng
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường PTTH: Tập 1
Số tập:
Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường PTTH: Tập 2
Số tập:
Tác giả: PHAN TRỌNG LUẬN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Làm văn 11
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1991
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cảm thụ văn học - Giảng dạy văn học
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một thời đại văn học mới
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Văn học
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giảng dạy văn học ở trường phổ thông tập 1
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1978
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tổng hợp văn học VN. T. 29A
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: KHXH
Năm xuất bản: 1988
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích tác phẩm văn chương
Số tập:
Tác giả: Phan Trọng Luận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: