Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tài liệu nghiệp vụ: Xử lí kỹ thuật sách báo
Số tập:
Tác giả: Phan Minh Đoàn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu nghiệp vụ cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện trường học
Số tập:
Tác giả: Phan Minh Đoàn
Nhà Xuất Bản: Công ty cổ phần sách
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: