Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 39)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Các phương pháp giải toán: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao cho học sinh đại số 10
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao cho học sinh Hình học 10
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao cho học sinh 11- Đại số và lượng giác
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
10000 Bài toán sơ cấp bất đẳng thức hình học
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu các dạng toán luyện thi Đại học 10,11,12 phần 2
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao đại số 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao hình học 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp đồ thị để biện luận hệ có tham số
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
500 bài toán chọn lọc về bất đẳng thức tập 2
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao đại số 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao hình học 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn các bài toán lượng giác: Tập 1
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn các bài toán lượng giác: Tập 2
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các bài toán về Hàm số
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu các dạng toán luyện thi đại học: Phần 2
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
10.000 bài toán sơ cấp bất đẳng thức
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao đại số 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp giải toán sơ cấp Hình học không gian 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp giải toán sơ cấp Đại số và giải tích 11
Số tập:
Tác giả: PHAN HUY KHẢI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: