Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn thực hiện chương trình…Lịch sử 12: Tài liệu bồi dưỡng
Số tập:
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Để hiểu thêm một số tác giả và tác phẩm Văn học hiện đại
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC THU
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đỗ Phủ nhà thơ thánh với hơn một nghìn bài thơ
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC
Nhà Xuất Bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đỗ Phủ nhà thơ thánh với hơn một nghìn bài thơ
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC
Nhà Xuất Bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp dạy học lịch sử T1
Số tập:
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1978
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp dạy học lịch sử T2
Số tập:
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn học và ôn tập Lịch Sử (PTTH-tập 1)
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lược sử Đông Nam Á
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay kiến thức Lịch sử: Phần Lịch sử Thế giới
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh về giáo dục
Số tập:
Tác giả: PHAN NGỌC LIÊN
Nhà Xuất Bản: Từ điển
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dương Quãng Hàm nhà giáo yêu nước VN
Số tập:
Tác giả: Phan Ngọc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: