Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Lịch sử Giáo dục Tiền Giang (Từ TK XVII -> năm 2005)
Số tập:
Tác giả: PHẠM VĂN KHANH
Nhà Xuất Bản: ĐHQG
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những chiến thắng Ấp Bắc: Những giá trị lịch sử văn hóa
Số tập:
Tác giả: PHẠM VĂN KHANH
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những trường học ở Tiền Giang mang tên…
Số tập:
Tác giả: PHẠM VĂN KHANH
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: