Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Những người trẻ làm nên lịch sử
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LƯƠNG BÍCH
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà Xuất Bản: KHCH
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngô Quyền
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1984
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyễn Huệ Phú Xuân
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà Xuất Bản: Thuận hóa
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đô đốc Bùi Thị Xuân
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà Xuất Bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: