Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 23)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Giai thoại dã sử Việt Nam
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Danh tướng Việt Nam T3
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phan Văn Trị cuộc đời và tác phẩm
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại: Tập 6: 65 giai thoại TK XVI-XVII
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại: Tập 7: 69 giai thoại TK XVIII
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại: Tập 8: 45 giai thoại TK XIX
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN KHẮC THUẦN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn các bài toán PTTH Lượng Giác
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử khẩn hoang miền Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc sử giai thoại T2 (51 giai thoại từ đời Lý)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc sử giai thoại T3(71 giai thoại thời Trần)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc sử giai thoại T4(36 giai thoại thời Hồ)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc sử giai thoại T7 (69 giai thoại thế kỉ XIII)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việc sử giai thoại T8(45 giai thoại thế kỷ 19)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Danh tướng Việt Nam tâp 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dương Tử Quang
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 51 giai thoại thời Lý
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 89  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 40 giai thoại từ thời Hùng Vương đến hết thế kỉ X
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 136  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt sử giai thoại
Số tập: 71 giai thoại thoại Trần
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 115  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: