Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Lịch sử thế giới hiện đại (1945-1975)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Sương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1986
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nữ tướng thời Trưng Vương
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Sương
Nhà Xuất Bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng CN phát xít
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Sương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: