Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kể chuyện về Toán và các nhà Toán học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY TIẾN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trang Tử tinh hoa
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY CẦN
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPTQG 2014-2015 Ngữ văn
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY KHA
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn TN THPTQG năm 2015-2016 Ngữ văn
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY KHA
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích cấu trúc và giải đề thi môn Vật lí 2010
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ĐẠO
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Để dạy tốt Hóa học 12
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn tập Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI, DƯƠNG TẤT TỐN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số vấn đề sinh học thực vật kĩ thuật
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY MINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học thực vật
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY MINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay thuật ngữ pháp lí thông dụng
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY LÃM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Áo hóa với phi lý: tập tiểu luận
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUƯƠNG CÔN
Nhà Xuất Bản: Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu giáo khoa chuyên Hóa học THPT: Bài tập Đại cương và vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dạy văn- dạy cái hay cái đẹp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Về văn học và nghệ thuật
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Bình
Nhà Xuất Bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mặt trận ngoại giao thời kỳ chống Mỹ
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Trinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện Kiều
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Du
Nhà Xuất Bản: Văn học
Năm xuất bản: 1984
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khảo luận về đoạn trường tân thanh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Du
Nhà Xuất Bản: Nam Sơn
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyện thúy kiều
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Du
Nhà Xuất Bản: Tân Việt
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: