Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Đại cương lịch sử thế giới cận đại T1
Số tập:
Tác giả: VŨ DƯƠNG NINH, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại cương lịch sử thế giới cận đại T2
Số tập:
Tác giả: VŨ DƯƠNG NINH, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam
Số tập:
Tác giả: ĐINH XUÂN LÂM, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: VH.T.TIN
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trung Quốc cải cách mở cửa
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 33
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: