Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa hữu cơ- phần 2, các chức hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THỌ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải toán hóa học 11
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THỌ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa đại cương
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THỌ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các chuyên đề Hóa học 10, 11, 12: Phần 1: Phản ứng oxi hóa khử và sự điện phân
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THỌ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa vô cơ: Phi kim lớp 10,11,12 chuyên Hóa
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THỌ
Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải bài tập Sinh học ( T1) lớp 11,12 và luyện thi đại học_Vật chất và cơ chế di truyền
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Trọng Thọ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa đại cương 10,11,12
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Trọng Thọ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hoa hữu cơ phần 2 Các chức hóa học 10,11,12
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Trọng Thọ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: