Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Các phương pháp tính tích phân
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG
Nhà Xuất Bản: Tr. CĐSP
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải toán đại số và giải tích 11
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp tích phân
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Nhà Xuất Bản: Tr.cao đẳng
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: