Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 24)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Thiết kế bài giảng Sinh học 10 (Theo hướng đổi mới phương pháp dạy học)
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Dung
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG THẮNG
Nhà Xuất Bản: Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ điển chữ Nôm
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG XỸ
Nhà Xuất Bản: Trung tâm Học liệu
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giao tiếp và giao tiếp văn hóa
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trắc nghiệm Vật lí
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG TÂM
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu đều thi tuyển sinh Vật lí
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG HẬU
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành giải phẫu và sinh lí người
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1984
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.1
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.3
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tổ tiên của người hiện đại
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Tuyền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành vi sinh vật học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG HÀO
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá Sinh học 11: nâng cao
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luyện tập và tự kiểm tra, kĩ năng Sinh 11: nâng cao
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học: Vi sinh vật học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên Sinh THPT: Bài tập Sinh lí học động vật
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh trung trung bộ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG HÀ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG ÂN
Nhà Xuất Bản: Thông Tấn
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vũ trụ, phòng thí nghiệm thiên nhiên vũ trụ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG RiỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 523
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: