Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kinh tế nông nghiệp Tiền Giang TK XIX
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 63
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những trang ghi chép về lịch sử văn hóa Tiền Giang
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế nông nghiệp Tiền Giang TK XIX
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 33
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế nông nghiệp Tiền Giang thế kỉ XIX
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những trang sử ghi chép về Lịch sử văn hóa Tiền Giang
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những người con ưu tú của Tiền Giang
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phúc Nghiệp
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: