Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HIỀN
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học hiện đại và thực tiễn sản xuất
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HiỀN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Sinh học tế bào
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HIỀN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên Sinh THPT: Sinh học tế bào
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HIỀN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu chuyên Sinh THPT: Bài tập Sinh học tế bào
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HIỀN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: