Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Vi sinh vật học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG, NGUYỄN ĐÌNH QUYẾN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh vật học T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG
Nhà Xuất Bản: Đh-THCN
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp nghiên cứu di truyền học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi nấm
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Em biết gì về cơ thể người ?
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: