Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Để dạy tốt Hóa học 12
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn tập Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI, DƯƠNG TẤT TỐN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu giáo khoa chuyên Hóa học THPT: Bài tập Đại cương và vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN DUY ÁI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: