Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thực hành hóa học vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Sở G.Dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải bài tập hóa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Sở G.Dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành hóa hữu cơ T.2
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu đề thi tuyển sinh ĐH 1998 đến 2004 môn Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: