Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa học vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: KNXD
Năm xuất bản: 1988
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập hóa vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: KNXB
Năm xuất bản: 1988
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập hóa đại cương vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: KNXB
Năm xuất bản: 1988
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi giáo khoa hóa học vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: Tr.ĐH
Năm xuất bản: 1984
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phản ứng oxi hóa khử
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: