Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình hóa lí T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gíao trình hóa lí T2
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa lý nhiệt động lực học hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: