Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bồi dưỡng Hóa học 11
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHI
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn luyện Hóa học sơ cấp
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHI
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngư Tiều y thuật vấn đáp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Ty văn Hóa
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyễn Đình Chiểu với ngư Tiều y thuật vấn đáp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thơ văn yêu nước chống pháp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Ty văn Hóa
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn học giải phóng miền nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Đại học
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dương tủ Hà Mậu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: