Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 21)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Câu hỏ giáo khoa Hóa hữu cơ: 11, 12
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập nâng cao Hóa vô cơ : Chuyên đề Kim loại
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập nâng cao Hóa vô cơ : Chuyên đề Vận tốc phản ứng
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nồng độ dung dịch và sự điện ly : Bồi dưỡng HSG
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các bài toán hóa học chọn lọc THPT: Rượu Este
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
300 bài tập Hóa đại cương và vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao 10
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao 11
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2002
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải toán vật lí lớp 10-tập 2- Lê Hồng Phong
Số tập:
Tác giả: Ngô Ngọc An
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
40 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa học 10
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
1000 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bộ đề trắc nghiệm Hóa học: 40 đề trắc nghiệm
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
40 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa học
Số tập:
Tác giả: NGÔ NGỌC AN
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: