Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tự học suốt đời
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tìm việc làm
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng làm việc đồng đội
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tự học suốt đời
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tìm việc làm
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Tổng hợp
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng làm việc đồng đội
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng làm việc đồng đội
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng xây dựng lòng tự tin
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng giải tỏa Stress trong công việc
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ năng tìm việc làm
Số tập:
Tác giả: LẠI THẾ LUYỆN
Nhà Xuất Bản: Thời đại
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: