Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tác gia, tác phẩm Văn học nước ngoài trong nhà trường
Số tập:
Tác giả: LƯU ĐỨC TRUNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chân dung các nhà văn Thế giới: Tập 2
Số tập:
Tác giả: LƯU ĐỨC TRUNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chân dung các nhà văn Thế giới: Tập 3
Số tập:
Tác giả: LƯU ĐỨC TRUNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn học Ấn Độ _ Lào -Campuchia
Số tập:
Tác giả: Lưu Đức Trung
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1989
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn hóa Ấn Độ
Số tập:
Tác giả: LƯU ĐỨC TRUNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyên ngôn của các vĩ nhân
Số tập:
Tác giả: LƯU ĐỨC TRUNG
Nhà Xuất Bản: Văn nghệ
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: