Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Vật lí đại cương ( dùng cho các khối KTCN…) T1-cơ nhiệt
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại cương T2- Điện dao động sóng….
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại cương-T2 ( dùng cho các trường ĐH-khối KTCN)
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại cương-T3(phần 1) Quang học vật lí nguyên tử và hạt nhân ( dùng cho khối KTCN)
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập vật lí đại cương-T2 Điện, dao động,sóng
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập vật lí đại cương-T3 Quang học, vật lí điện tử
Số tập:
Tác giả: LƯƠNG DUYÊN BÌNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: