Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bài tập hóa 12
Số tập:
Tác giả: LÊ THANH XUÂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi giáo khoa hóa đại cương-vô cơ
Số tập:
Tác giả: LÊ THANH XUÂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi giáo khoa hóa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: LÊ THANH XUÂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải đề thi tuyển sinh Hóa học: Đại cương và vô cơ
Số tập:
Tác giả: LÊ THANH XUÂN
Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải đề thi tuyển sinh Hóa học: Câu hỏi giáo khoa Hóa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: LÊ THANH XUÂN
Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cẩm nang giải toán Hóa học cấp 3
Số tập:
Tác giả: Lê Thanh Xuân
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
giải đề thi đại học- câu hỏi g.khoa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: Lê Thanh Xuân
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa hữu cơ Hidro cacbon ( lớp 10,11,12, chuyên Hóa và ôn thi đại học )
Số tập:
Tác giả: Lê Thanh Xuân
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: