Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hỏi đáp về công tác Thư viện trường phổ thông
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Chinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục VN
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu…
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Chinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục VN
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: