Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa học phân tích T1
Số tập:
Tác giả: LÔ GHI NỐP (N.I.A)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1978
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học phân tích T2
Số tập:
Tác giả: LÔ GHI NỐP (N.I.A)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1978
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán học cao cấp
Số tập:
Tác giả: ZEN ĐÔVICH(I.A.B.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán học cao cấp Tập 2
Số tập:
Tác giả: ZEN ĐÔVICH(I.A.B.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán học là gì ? Tập 2
Số tập:
Tác giả: ZEN ĐÔVICH(I.A.B.)
Nhà Xuất Bản: KH-XH
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Let's read about India
Số tập:
Tác giả: RAMAN, I.A
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Indians of plains
Số tập:
Tác giả: RAMAN, I.A
Nhà Xuất Bản: Vintage
Năm xuất bản: 1959
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: