Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Căn cứ và toán vô tỉ
Số tập:
Tác giả: HOÀNG KỲ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Căn số và toán vô tỉ
Số tập:
Tác giả: HOÀNG KỲ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại số sơ cấp Tập 2
Số tập:
Tác giả: Hoàng Kỳ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại số sơ cấp Tập 2
Số tập:
Tác giả: Hoàng Kỳ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: