Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 11
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN HỮU NGỌC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn: 1908-1996
Số tập: Con người và trước tác: phần 1
Tác giả: Hữu Ngọc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8(V)
Mô Tả Vật Lý: 1163  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
La Sơn Tên Hồ Hoàng Xuân Hãn
Số tập: Trước tác: Phần 2: Lịch sử
Tác giả: Hữu Ngọc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8(V)
Mô Tả Vật Lý: 1573  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn: 1908-1996
Số tập: TRước tác: Phần 3: Văn học
Tác giả: Hữu Ngọc
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 8(V)
Mô Tả Vật Lý: 1413  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: