Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giải bài tập Đại số và Giải tích 11: Nâng cao
Số tập:
Tác giả: DƯƠNG ĐỨC KIM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải bài tập Hình học 10
Số tập:
Tác giả: DƯƠNG ĐỨC KIM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 513
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải bài tập Đại số 10: nâng cao
Số tập:
Tác giả: Dương Đức Kim
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 512(076)
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: