Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thiết kế bài giảng Hóa học 10 (T2): Chuẩn
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác, Tạ Thị Kiều Anh
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 11 - T1 - Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 11 - T2 - Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 11 - T2 - Nâng cao
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 12 - Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 12 - Nâng cao
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thiết kế bài giảng Hóa học 10(T1) -chương trình cơ bản
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những viên kim cương trong hóa học
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học: Tập 1
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học: Tập 2
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng trọng tâm Hóa học 12: Chuẩn
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa: Tập 1: Hóa đại cương
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa: Tập 2: Hóa vô cơ
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa: Tập 3: Hóa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học THPT
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Vinh
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các dạng đề thi trắc nghiệm Hóa học
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các dạng đề thi trắc nghiệm Hóa học
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải bài tập Hóa học 11: Tự luận và trắc nghiệm
Số tập:
Tác giả: CAO CỰ GIÁC
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kĩ thuật phân tích và trả lời nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
Số tập:
Tác giả: Cao Cự Giác
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 54(076)
Mô Tả Vật Lý: 252  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: