Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam
Số tập:
Tác giả: ĐINH XUÂN LÂM, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: VH.T.TIN
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại cương Lịch sử Việt Nam: Tập 2
Số tập:
Tác giả: ĐINH XUÂN LÂM
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới
Số tập:
Tác giả: ĐINH XUÂN LÂM
Nhà Xuất Bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 38
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh sáng ngời trang sử
Số tập:
Tác giả: Đinh Xuân Lâm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1990
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954
Số tập:
Tác giả: Đinh Xuân Lâm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1984
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: