Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG THÙY TRÂM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG THÙY TRÂM
Nhà Xuất Bản: Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Số tập:
Tác giả: Đặng Thùy Trâm
Nhà Xuất Bản: Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: V24
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: