Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bài tập Hàm biến phức
Số tập:
Tác giả: ĐẬU THẾ CẤP
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập trắc nghiệm Toán 11
Số tập:
Tác giả: ĐẬU THẾ CẤP
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
1000 câu ỏi trắc nghiệm Toán 11
Số tập:
Tác giả: ĐẬU THẾ CẤP
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn 400 bài tập Toán 10: Hình học
Số tập:
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 198  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn 400 bài tập Toán 12: Giải tích
Số tập:
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 51(076)
Mô Tả Vật Lý: 174  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại số tuyến tính
Số tập:
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 184  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: