Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa học sơ cấp các bài toán chọn lọc: Phần 1
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học sơ cấp các bài toán chọn lọc: Phần 2
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
500 Bài tập Hóa học
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1986
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
750 Bài tập Hóa học
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1990
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu giáo khoa chuyên Hóa học 10: Tập 1
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu giáo khoa chuyên Hóa học 10: Tập 2
Số tập:
Tác giả: ĐÀO HỮU VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học( dùng cho học sinh 10 11 12)
Số tập:
Tác giả: đào Hữu Vinh
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
250 bài toán Hóa học chọn lọc THCS
Số tập:
Tác giả: Đào Hữu Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: