Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 40)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh
Số tập: Người cổ Việt Nam
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 94  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập truyện ngắn trẻ Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hội Văn học NGhệ Thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: V23
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 801.5
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 môn Toán
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn luyện thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Lã Nhâm Thìn
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 228  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 môn Ngữ văn
Số tập:
Tác giả: Trần Đăng Suyền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 268  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 Khoa học Tự nhiên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPTQG 2018 Khoa học xã hội
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 9,91,3
Mô Tả Vật Lý: 400  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPTQG 2018 môn Toán
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 204  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPTQG 2018 môn Tiếng Anh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thúy Nga
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vùng đất Nam Bộ
Số tập: Quá trình hình thành và phát triển
Tác giả: Phan Huy Lê
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 758  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vùng đất Nam Bộ
Số tập: Quá trình hình thành và phát triển
Tác giả: Phan Huy Lê
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 9(V)
Mô Tả Vật Lý: 743  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Explorers on the moon
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 62  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Graded grammar exercises 4
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 138  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The shooting star
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 62  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Improve your grammar
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 32  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Around the world in Eighty days
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Macaw
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 152  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Oliver Twist
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Macaw
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 48  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nói tiếng Anh thành thạo qua các cụm từ hiện đại = Speak fluent English in modern phrases: Q 2
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thanh
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Frankenstein
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Penguin
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 273  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: