Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 234)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị (1940-1975)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: CTQG
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỷ yếu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang 1930-2010
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: CTQG
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiền Giang với Bác Hồ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những trường học ở Tiền Giang mang tên danh nhân, địa danh và lịch sử
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Địa lí 10: Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Địa lí 11: Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN AN NINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 0
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn thi TNTHPT và tuyển sinh ĐH 201: Tuần 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN HÀ THANH
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 0
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn thi TNTHPT và tuyển sinh ĐH 201: Tuần 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 0
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mười vạn câu hỏi vì sao: Tri thức TK 21: Khoa học công trình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 0
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luyện tập làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh 12: Đĩa CD
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 4
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấu trúc đề thi môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học 2010
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN AN NINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội dung ôn tập và bộ đề tự luyện môn Sinh lớp 12
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội dung ôn tập và bộ đề tự luận môn Vật lí 12
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG SỬU
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lí lớp 11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học THPT
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 10
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: