Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 102)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Kỷ yếu học sinh miền Nam trên đất Bắc
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Tập san 130 năm
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử trường TH Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho) 1879
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: ĐHQG
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử Giáo dục Tiền Giang (Từ TK XVII -> năm 2005)
Số tập:
Tác giả: PHẠM VĂN KHANH
Nhà Xuất Bản: ĐHQG
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 533
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỷ yếu ban chấp hành Đảng bộ Tp. Mỹ Tho 1930-2010
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo dục Tiền Giang với Bác Hồ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học 10: Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học: Nâng cao
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học 11: Cơ bản
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học 11: Nâng cao
Số tập:
Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Công nghệ THPT
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công nghệ THPT
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn THPT
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT Ngữ văn 2008-2010
Số tập:
Tác giả: VŨ NHO
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử lớp 12
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cầu Rạch Miễu qua bề dày lịch sử
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 10
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 12
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán nâng cao Đại số Giải tích 11
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TUẤN KHÔI
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: