Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 48)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Khả năng để chọn lựa
Số tập:
Tác giả: HAYDN SARGENT
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tươi sạch: Những giống cây cỏ vốn có
Số tập:
Tác giả: PATTERSON, BRIAN
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vương miện ngày sinh nhật
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 7
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ấn tượng văn chương: Phê bình - tiểu luận
Số tập:
Tác giả: ĐINH QUANG TỐN
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử Tiền Giang
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tiền Giang
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyễn Thị Bình con người và sự nghiệp giáo dục
Số tập:
Tác giả: TRẦN XUÂN NHĨ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trí thức với Đảng, Đảng với tri thức trong sự nghiệp giải phóng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thông Tấn
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 32
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 32
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số chuyên đề Sinh học chọn lọc
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giới thiệu đề thi Olympic quốc tế môn Sinh học
Số tập:
Tác giả: NGÔ VĂN HƯNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 lần thứ X năm 2004 Sinh học 11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 lần thứ X năm 2004 Sinh học 10
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh tật và cách phòng tránh ở tuổi vị thành niên
Số tập:
Tác giả: MINH NGUYỆT
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 61
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cách điều trị các bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn
Số tập:
Tác giả: PHƯƠNG LAN
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 61
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chiếc hộp tình yêu trong đêm giáng sinh
Số tập:
Tác giả: TRẦN TIỄN CAO ĐĂNG
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 156
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trí thức với Đảng, Đảng với tri thức trong sự nghiệp giải phóng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thông Tấn
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội dung cơ bản về giáo dục phòng chống Ma túy
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cẩm nang dành cho hiệu trưởng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các quy định pháp luật về chế độ Kế toán - Tài chính
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: