Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 136)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7First ォ Back · Next » Last
 
Thể dục 11 -SGV
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Lẫm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sách kĩ thuật điện 12 - SGV
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Bính
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tự học chữ Nho
Số tập:
Tác giả: HẢI ĐƯỜNG
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 4
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử văn học Nga
Số tập:
Tác giả: ĐỖ HOÀNG TRUNG, NGUYỄN KIM ĐÍNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử văn học Trung Quốc T1
Số tập:
Tác giả: SỞ NCV HỌC KHXH TRUNG QUỐC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sông núi quê hương
Số tập:
Tác giả: NGÔ ViẾT DINH ( SƯU TẦM BIÊN TẬP)
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nam quốc sơn hà
Số tập:
Tác giả: NGÔ ViẾT DINH ( TUYỂN CHỌN)
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đến với thơ Hồ Xuân Hương
Số tập:
Tác giả: NGÔ ViẾT DINH (SƯU TẦM)
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nữ sĩ Tây Hồ
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG ĐÌNH LƯU
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đến với thơ Hàn Mặc Tử
Số tập:
Tác giả: NGÔ VIẾT DINH
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
luận văn 12 luyện thi tú tài và đại học - nghị luận văn chương tập 2
Số tập:
Tác giả: BÙI THỨC PHƯỚC
Nhà Xuất Bản: TRẺ
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 8
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại cương lịch sử thế giới cận đại T1
Số tập:
Tác giả: VŨ DƯƠNG NINH, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại cương lịch sử thế giới cận đại T2
Số tập:
Tác giả: VŨ DƯƠNG NINH, NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) - Những sự kiện
Số tập:
Tác giả: HỘI KHLS VNAM
Nhà Xuất Bản: VH.T.TIN
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đông Kinh nghĩa thục và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ XX
Số tập:
Tác giả: HỘI KH.L.SỬ VN, CHƯƠNG THÂU
Nhà Xuất Bản: VH.T.TIN
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phạm Thuận Duật sự nghiệp văn hóa, sứ mệnh Cần Vương
Số tập:
Tác giả: VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM
Nhà Xuất Bản: KH.L.Sử
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dân tộc học đại cương
Số tập:
Tác giả: LÊ SĨ GIÁO, HOÀNG LƯƠNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia… Đại Việt sử kí tiền biên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải tích Toán học: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải toán khảo sát hàm số
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG KHÂM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: